Comet Interceptor – rande s kometou

©Thales Alenia Space (umělecké zpracování)

Dosud vesmírné sondy zkoumaly pouze krátkoperiodické komety, které již několikrát prolétly okolo Slunce, což vedlo ke změně jejich původního vzhledu. Proto ESA vybrala misi Comet Interceptor, která má za cíl prozkoumat nedotčenou kometu. Mise umožní vůbec poprvé zkoumat složení, tvar a strukturu nedotčené komety a přinese tak nové poznatky, které jsou zásadní pro pochopení původu Sluneční soustavy. Na misi se inženýrskými aktivitami významně podílí společnost OHB Czechspace.

Průzkum nedotčených komet však představuje výzvu, protože tyto komety nebyly dosud objeveny. Jejich pozorování je možné až v okamžiku, kdy proletí blízko Slunce, tedy v době, kdy je na zahájení mise již příliš pozdě. Řešením je sonda Comet Interceptor, která bude umístěna v Lagrangeově bodě 2 a bude připravena zachytit a prozkoumat nedotčenou kometu, jakmile se objeví ve vnitřních oblastech Sluneční soustavy.

OHB Czechspace se podílí inženýrskými činnostmi na konstrukci vesmírné sondy a aktivitami AIT (montáž, integrace a testování) na prachovém štítu, který je nezbytný pro ochranu družice před prachem z komety. Misi vede Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Japonskou kosmickou agenturou (JAXA), předpokládaný start bude v roce 2029.

Více o projektu Comet Interceptor čtěte zde.

Kontakt:

Lucie Kopecká
HR & Marketing Specialist
Tel: +420 777 999 584
E-Mail: pr@ohb-czech.cz