Comet Interceptor

Dosud satelity zkoumaly pouze krátkoperiodické komety. Tyto komety však absolvovaly několik cest kolem Slunce, čímž se změnil jejich původní vzhled a vlastnosti. Evropská kosmická agentura (ESA) si proto vybrala misi Comet Interceptor ke studiu dosud nedotčené komety. Taková kometa, která se poprvé přiblíží k vnitřní části Sluneční soustavy, slibuje neocenitelné poznatky o jejích raných stádiích (v době před asi 4,6 miliardami let).

©Thales Alenia Space (umělecké zpracování)

Zařazení projektu do „třídy F“ v kategorizaci ESA misí znamená, že na inženýrské aktivity máme mnohem méně času, než je běžné. Spolu s montáží štítu proti prachu komety jde o výraznou technickou výzvu, které se inženýrský tým OHB Czechspace rád chopil.

Daniel Rohel, Head of Engineering

Identifikace nedotčených komet však představuje výzvu, protože dosud nebyly detekovány. Jejich pozorování je možné až v okamžiku, kdy se přiblíží ke Slunci, a to už je na zahájení mise pozdě. Řešením je sonda Comet Interceptor, která bude umístěna v Lagrangeově bodě 2 a bude připravena zachytit a prozkoumat nedotčenou kometu, jakmile se objeví ve vnitřních oblastech Sluneční soustavy.

Misi tvoří trojice sond – hlavní těleso a dvě menší sondy – každá vybavená špičkovými vědeckými přístroji. Společně budou studovat jádro komety, její plynové, prachové a plazmové prostředí z mnoha úhlů, tak aby mohl být vytvořen kompletní 3D profil.

 

 

Naše zapojení do projektu

Společnost OHB Czechspace je hrdá na to, že hraje klíčovou roli v misi Comet Interceptor. Podílíme se inženýrskými činnostmi na konstrukci sondy se zaměřením na strukturální analýzu sendvičových panelů či položek terciární konstrukce, jako jsou držáky a podpěry, a všech potřebných vložek a spojovacích prvků.

Kromě toho je OHB Czechspace zodpovědná za AIT (montáž, integraci a testování) klíčového protiprachového štítu, který má chránit družici před prachem z komety.

©OHB Italia


Důležité milníky

Družice Comet Interceptor odstartuje v roce 2029 společně s kosmickým dalekohledem ARIEL na jediné raketě a vydá se na misi, jejíž cílem bude odhalit tajemství nedotčené komety.

©ESA (umělecké zpracování - ‘Oumuamua)

Zákazník

Naším zákazníkem je společnost OHB System, tzv. prime contractorem mise Comet Interceptor je společnost OHB Italia.

Misi vede Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Japonskou kosmickou agenturou (JAXA). ESA vede vývoj hlavní sondy a jedné ze dvou menších sond včetně vědeckých přístrojů. Druhou menší sondu a její vědecké vybavení poskytne JAXA.

Mise je součástí programu ESA „Cosmic Vision“ a patří do kategorie "F-class" - rychlá mise, jejíž realizace by měla trvat pouhých 8 let.

©ESA

Další projekty