Comet Interceptor

Dosud satelity zkoumaly pouze krátkoperiodické komety. Tyto komety však absolvovaly několik cest kolem Slunce, čímž se změnil jejich původní vzhled a vlastnosti. Evropská kosmická agentura (ESA) si proto vybrala misi Comet Interceptor ke studiu dosud nedotčené komety. Taková kometa, která se poprvé přiblíží k vnitřní části Sluneční soustavy, slibuje neocenitelné poznatky o jejích raných stádiích.

©Thales Alenia Space (umělecké zpracování)
© OHB Czechspace

SmallSat Guideline

Cílem projektu SmallSat Guideline je vyvinout a otestovat návod pro design malých družic, jenž umožní efektivní uspořádání několika malých satelitů uvnitř krytu velkých nosných raket. Tento inovativní koncept tak povede k ekonomickým a ekologickým přínosům v podobě výrazného zefektivnění každého startu rakety. Společnost OHB Czechspace je zodpovědná za vývoj a otestování nového konceptu, včetně přípravy návodu pro výrobce družic.

NEP RocketRoll

Vesmírné mise do vzdálených oblastí by mohly těžit z nového pohonného systému na bázi jaderné energie. Program jaderného elektrického pohonu (Nuclear Electric Propulsion – NEP), tzv. „RocketRoll", má za cíl prozkoumat možnosti použití jaderného paliva pro náročné vesmírné mise v oblasti logistiky a průzkumu vesmíru. Studie poskytne přehled stávajících evropských zkušeností, technologií a kapacit pro vývoj takových zařízení, stejně jako předběžný koncept architektury motoru pro jaderný elektrický pohon. Podmínkou je důsledné posouzení bezpečnostních požadavků, a to od počátečních fází návrhu.

©OHB Czechspace
©OHB Czechspace

SOVA

SOVA je česká sateltiní mise, kterou kompletně vede OHB Czechspace. Mise vznikla jako odpověď na výzvu Ambiciózní projekt České republiky. Úkolem družice SOVA bude pozorovat atmosférické gravitační vlny ve středních a vyšších vrstvách atmosféry. Jejich lepší pochopení přispěje k zlepšení klimatických modelů a předpovědí extrémních jevů počasí. SOVA bude největší českou družicí s váhou do 100 kilogramů od startu družice Magion 5 v roce 1996.

Hera

Hera je misí planetární obrany Evropské kosmické agentury (ESA). Společně s vědci z NASA má v plánu provést změnu doby oběžné dráhy asteroidu nárazem kosmické lodi DART do menšího tělesa systému binárních asteroidů zvaného Dimorphos. Úkolem Hery v této misi je analyzovat kráter po nárazu a také různé vlastnosti cílového asteroidu. OHB Czechspace se podílí na této misi vývojem jedinečné konstrukce této sondy a zajišťuje, že Hera a její nástroje budou fungovat tak, jak mají.

Sonda HERA skenující asteroid v těsné blízkosti
©ESA
Oranžová planeta s obíhajícími  menšímï planetami
©ESA

PLATO

Projekt PLATO (PLAnetary Transits and Oscillation of stars) je mise Evropské kosmické agentury (ESA) zaměřená na hledání exoplanet pomocí nejmodernějších vědeckých postupů a technologií. Společnost OHB Czechspace je v rámci tohoto projektu zodpovědná za kompletní strukturální analýzu a verifikaci primární nosné konstrukce z kompozitních materiálů zvané Central Tube, včetně analýzy a optimalizace LVA prstence (Launch Vehicle Adapter ring), který tvoří hlavní rozhraní s nosnou raketou.

CO2M

Cílem mise CO2 Monitoring (CO2M) je poskytnout Evropě provozní kapacitu k monitorování emisí CO2 způsobených člověkem. Mise CO2M je součástí nové generace satelitů pro pozorování Země Copernicus HPCM, společného podniku ESA a Evropské unie. V rámci tohoto projektu bude společnost OHB Czechspace zodpovědná za ověření statické pevnosti platformy satelitu.

Satelit Copernicu skenující planetu Zemi
©OHB System
Lander vykládající náklad na povrchu Měsíce
©ESA

Studie ESA

Studie ESA jsou četné aktivity v rámci evropských programů výzkumu a vývoje jako například TDE, GSTP nebo ARTES. V rámci těchto aktivit jsou perspektivní technologie posouvány na vyšší úroveň technologické připravenosti s cílem v celosvětovém měřítku udržet a posílit přední postavení Evropy v oblasti vesmírných technologií.

Máte zájem o naše služby?