Hera

Mise Hera je součástí mise AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment) založené na mezinárodní spolupráci NASA a ESA, jejichž společným cílem je uskutečnit misi, která vychýlí oběžnou dráhu planetky, a pomůže tak najít účinnou techniku obrany Země před možnou srážkou s asteroidem.

První fáze experimentu byla úspěšná. Kosmická sonda DART americké NASA v září 2022 zasáhla dle plánu Dimorphos - menší planetku přibližně o velikosti 170 m, která obíhá kolem větší planetky Didymos o průměru cca 800 m. DART zasáhl Dimorphos rychlostí přibližně 6,6 km/s a nárazem se pokusil změnit jeho oběžnou dráhu. Náraz byl pozorován ze Země i s pomocí malých satelitů CubeSat usazených na palubě DARTu, které pořídily snímky srážky „z první ruky“.

Start Hery je plánován na rok 2024 a přílet k Dimorphosu na rok 2026. Hera bude pomocí vědeckých nástrojů analyzovat kráter, který po nárazu vznikl, prozkoumá také různé vlastnosti Dimorphosu, jako je hmotnost nebo materiálové složení. Hera ponese také dva malé satelity nazvané MILANI a JUVENTAS, které pomohou s vědeckými pozorováními.

Sonda HERA přibližující se k asteroidu, planeta Země na pozadí
©OHB
Sonda HERA skenující asteroid v těsné blízkostiSonda HERA skenující asteroid v těsné blízkosti
©ESA

JAK SE NA PROJEKTU PODÍLÍME

Tým OHB Czechspace vyvíjí kompletní konstrukci sondy, která poskytuje všechna nezbytná rozhraní pro vědecké přístroje a servisní nástroje, jako jsou solární panely, baterie, anténa nebo počítač, a dokonce hlavní rozhraní směrem k raketě! Náš technický tým pracuje na návrhu konstrukčních dílů, které budou schopné přežít nejen start rakety a její následný let, ale také odolat nehostinnému prostředí ve vesmíru. Musíme také zajistit, že Hera a její součásti budou bezpečně přepraveny na různá montážní místa po celé Evropě a případně také na kosmodrom.

DŮLEŽITÉ MILNÍKY

Harmonogram mise Hera je velmi náročný a my se snažíme postupovat rychle! Asteroidy na nás také nebudou čekat.

Společnost OHB Czechspace v květnu 2022 dodala centrální trubici a sendvičové panely pro pohonný modul a jádro.

Nás zákazník již započal montážní a integrační fázi pohonného modulu, která se neobejde bez dalších dodávek z OHB Czechspace, jako jsou například různá mechanická zařízení pro pozemní podporu a pozemní přepravu daného modulu, tak i dodávky terciální struktury, která sestává například z držáků héliových nádrží a jiných montážních konzolí.

Na začátku října zástupci Evropské kosmické agentury provedli finální přezkoumání návrhu družice HERA, společně se zástupci společnosti OHB System a za podpory společnosti OHB Czechspace.

Start sondy Hera je naplánován na říjen 2024, k asteroidu Didymos by měla dorazit v prosinci 2026.

KDO JE NÁŠ ZÁKAZNÍK

Našim zákazníkem je OHB System, který je tzv. prime contractorem mise Hera.

OHB Czechspace HERA team

OHB Czechspace Hera tým

Centrální trubice sondy Hera

Další projekty