Mise

Spojujeme lidi s vášní pro dodávání komplexních vesmírných systémů. Jako velký systémový integrátor vyvíjíme chytrá a inovativní řešení, která maximalizují hodnotu pro naše zákazníky. Ziskový a udržitelný růst je základem naší budoucnosti. Podnikatelský duch a agilita je perspektivou pro nás všechny.

©OHB Czechspace
©OHB

Vize

Usnadňujeme vám život pomocí inteligentních vesmírných řešení.

Hodnoty

Naše hodnoty dávají směr všemu, co děláme.

Důvěra

Vzájemně se uznáváme a respektujeme. Věříme v jedinečnost a schopnosti každého z nás.

Všestrannost

K utváření budoucnosti v maximální míře využíváme naší rozmanitosti a multidisciplinárních schopností.

Spolupráce

Abychom dosáhli svých cílů, vzájemně se podporujeme, spolupracujeme a proaktivně a transparentně komunikujeme.

Odpovědnost

Jednáme odpovědně a spolehlivě vůči sobě navzájem, vůči našim klientům, partnerům i společnosti.

Odvaha

Přijímáme a zvládáme výzvy, přebíráme iniciativu.
 

Orientace na řešení

Při hledání těch nejlepších řešení využíváme svou kreativitu, flexibilitu, nadšení a orientaci na výsledek.