CO2M

Mise CO2M by měla nést blízký infračervený a krátkovlnný infračervený spektrometr pro měření atmosférického oxidu uhličitého produkovaného lidskou činností. Tato měření by snížila současnou nejistotu v odhadech emisí oxidu uhličitého pocházejících ze spalování fosilních paliv na národní i regionální úrovni. To by EU poskytlo jedinečný a nezávislý zdroj informací k hodnocení účinnosti politických opatření a sledování jejich dopadu na dekarbonizaci Evropy a plnění národních cílů snižování emisí.

Pokud nás má Hera zachránit před nebezpečím, které čeká mimo Zemi, pak CO2M nás zachrání před námi samými.

Ondřej Krepl, Head of Technology Coordination

Satelit Copernicu skenující planetu Zemi
© OHB System

Jak se na projektu podílíme

V rámci projektu CO2M odpovídá OHB Czechspace za analytické ověření statické pevnosti platformy satelitu. Analýzy, které provede tým OHB Czechspace, zahrnují pevnostní ověření primární, sekundární a terciární konstrukce a také ověření spojovacích prvků.

Důležité milníky

Projekt CO2M se vyznačuje náročným harmonogramem s nadcházejícím milníkem Preliminary Design Review (PDR) satelitu v lednu 2022, po kterém následuje Critical Design Review (CDR) v lednu 2023. Dosáhnout těchto milníků bude možné pouze za předpokladu vynikající spolupráce všech členů týmu mise CO2M.

Vypuštění prvního satelitu CO2M je plánováno na konec roku 2025.

Kdo je náš zákazník

Hlavním dodavatelem projektu CO2M je OHB System.

Další projekty