PLATO

PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) je astronomická mise zaměřená na hledání a zkoumání terestrických exoplanet teoreticky vhodných pro život. Tato vesmírná observatoř bude provádět dlouhodobá detailní pozorování velkého množství hvězd hluboko ve vesmíru pomocí dlouhé expozice zajištěné souborem optických teleskopů. PLATO se bude specializovat na planety podobné Zemi, které se pohybují v obyvatelné zóně vzdálených hvězd podobných našemu Slunci. Oproti předchozím misím podobného zaměření zajistí tato mise několikanásobné zpřesnění vědeckých pozorování.

Umělecké ztvárnění satelitu PLATO  ve vesmíru
©ESA

Naše práce ovlivní nejen významné otázky vědy, ale pomůže inspirovat celou novou generaci průkopníků a snílků.

Ondřej Krepl, Head of Technology Coordination

Jak se na projektu podílíme

Společnost OHB Czechspace je zodpovědná za kompletní strukturální numerickou analýzu (s využitím metody konečných prvků) a za verifikaci navíjené kompozitní struktury (Central Tube) včetně kompozitových přírub pro uchycení sendvičových panelů a hliníkového prstence tvořícího hlavní rozhraní s nosnou raketou. Konstrukce Central Tube je analyzována z pohledu tuhosti, ztráty stability, tvaru a především pevnosti, a to při uvažování řady různých zátěžných stavů jako například manipulace a transport, letové podmínky nebo tepelné zatížení na oběžné dráze. Analýzy zahrnují také řadu optimalizací týkajících se hmotnosti, tuhosti a pevnosti, které jsou prováděny a konzultovány s partnery i koncovými zákazníky.

Splečnost OHB Czechspace je zároveň zodpovědná i za statický zátěžový test celé centrální konstrukce, a to jak z pohledu predikce celého testu a dozoru během samotného testování, tak i za následnou korelaci testovaných dat s výsledky získanými pomocí numerických simulací.

Důležité milníky

Na konci roku 2020 PLATO Central Tube úspěšně prošla fází předběžného hodnocení návrhu a nyní se projekt dostává do fáze výroby a testování. V červnu 2022 tým inženýrů z OHB Czechspace provedl úspěšný statický zátěžový test. Více si přečtěte zde.

Kdo je náš zákazník

Tato vědecká astronomická mise byla iniciována Evropskou kosmickou agenturou ESA, která je z tohoto pohledu i koncovým zákazníkem. Takzvaným prime zákazníkem, tedy hlavním zprostředkovatelem celé mise PLATO, je naše sesterská společnost OHB System. Subsystém servisního modulu dodává společnost SAB Aerospace, která poptala vývoj a výrobu PLATO Central Tube od konsorcia složeného z firem OHB Czechspace a INVENT.

Další projekty