Konstrukční návrhy součástí pro použití ve vesmíru pomocí CDF metodiky (AMCDF)

Výroba pokročilých součástí družic a vesmírných sond je složitý proces, který vyžaduje součinnost mnoha oborů. Při vývoji, konstrukčním návrhu i skutečné výrobě dané součásti je zapotřebí zohlednit řadu aspektů, jako jsou například obecné funkce součásti, vlastnosti materiálu, výrobní zařízení, kompatibilita v celém řetězci procesů, měřící metody, montáž sestav nebo testování. V rámci projektu AMCDF konsorcium využívá svých zkušenosti se souběžným designem na úrovni družicových systémů tak, aby vyvíjelo a zavádělo metodiku konstrukčního návrhu součástí družic a vesmírných sond v souladu s pokročilými výrobními metodami.

Program: Technology Development Element (TDE)

TDE je technologický program ESA, který podporuje všechny oblasti činnosti ESA napříč širokým spektrem technických oborů a poskytuje technologické jádro pro většinu budoucího vývoje. Testováním proveditelnosti potenciálních technologií dává TDE Evropě možnost dívat se dopředu, plánovat a definovat své budoucí vesmírné mise a činnosti. Pokud jde o vesmír, dlouhodobé plánování je ze své podstaty riskantní, ale TDE snižuje míru rizika tím, že demonstruje proveditelnost dané technologie dlouho předtím, než se kolem ní mise zakládá.

Kdo je náš zákazník

Našim zákazníkem je OHB System, koncovým zákazníkem je ESA.

Doprava nákladu Země-Měsíc (EMCS)

Cílem studie je identifikovat klíčové technologie pro rozšiřitelnou dopravu nákladu Země-Měsíc (EMCS) s konečným cílem vynést náklad na cis-lunární oběžnou dráhu. Tento prvotní vývoj umožňuje zvýšit úroveň vyspělosti klíčových technologií v oblasti pohonu, konstrukce a avioniky. Systém dopravy Země-Měsíc bude v maximální míře založen na využití Ariane 64 a jejích evolučních variant pro dálkové mise a bude doplněn o přechodný stupeň, jehož charakteristiky budou teprve definovány.

Program: European Exploration Envelope Program (E3P)

Cílem programu European Exploration Envelope Program je zajistit Evropě ústřední roli v globálním průzkumu vesmíru, přinést nové výsledky v základním i aplikovaném výzkumu a nabídnout přesvědčivou vizi globálního úsilí, které obohatí společnost a inspiruje nadcházející generace.

Kdo je náš zákazník

Našim zákazníkem je OHB System, koncovým zákazníkem je ESA.

Foto měsíce
©ESA

Lehké rozkládací radiátory (LiDeR)

Omezujícím faktorem pro množství užitečného nákladu, který mohou nést telekomunikační družice, je velikost jejich radiátorů. Tyto odvádějí odpadní teplo generované elektronikou zpět do vesmíru a musí být dostatečně velké, aby tento úkol mohly splnit. Projekt LiDeR se zaměřuje na vývoj lehkého rozkládacího radiátoru, který zvýší efektivní velikost radiační plochy.

©ESA Eutelsat Konnect Satellite (Artist's impression)

Program: ARTES AT

ARTES Advanced Technology (ARTES AT) je hlavním programem ESA pro přípravný vývoj satelitní komunikace pokrývající dlouhodobé výzkumné a vývojové činnosti. ARTES AT podporuje počáteční fáze vývoje systémů a využívání nových perspektivních technologií satelitní komunikace.

Kdo je náš zákazník

Našim zákazníkem je INVENT, koncovým zákazníkem je ESA.

Další studie

 

Argonaut Nuclear Safety

Argonaut, dříve známý jako European Large Logistic Lander (EL3), je přistávací modul na Měsíci, který umožní autonomní robotické povrchové mise pro Evropu a nezávislé mise ESA. Argonaut Nuclear Safety je bezpečnostní studie možného jaderného nákladu na přistávacím modulu. Cílem studie je analyzovat radiační pole a dávky záření v různých částech nákladní plošiny, na palubě během běžného provozu nebo při nehodách za letu. Dalším cílem je analyzovat rizika a následky nehod při přistání na Měsíci a při startu na Zemi. Za analýzu jaderné bezpečnosti je zodpovědná společnost OHB Czechspace a její partneři.

Kdo je náš zákazník

Našim zákazníkem je OHB System, koncovým zákazníkem je ESA.

© ESA
© ESA

Zero Debris Platform

Zero Debris Platform je studie OHB System AG pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) iniciovaná v reakci na strategii Zero Debris, která má být realizována do roku 2030. Cílem studie je analyzovat a najít možná slabá místa na velkých družicových platformách, která by od roku 2030 nesplňovala nové požadavky, a formulovat plán vývoje platformy s nulovým odpadem. OHB Czechspace je v rámci této studie zodpovědná za strukturální činnosti.

Kdo je náš zákazník

Našim zákazníkem je OHB System, koncovým zákazníkem je ESA.

SITTCA

Zdokonalená architektura subsystému TTC (SITTCA) je studie Evropské kosmické agentury (ESA), jejímž cílem je optimalizovat a zlepšit komunikaci v hlubokém vesmíru. Cílem studie je navrhnout alternativní řešení v současnosti používaných architektur subsystémů TT&C a identifikovat potřebný technologický vývoj pro nová řešení.

Kdo je náš zákazník

Našim zákazníkem je OHB System, koncovým zákazníkem je ESA.

Další projekty