SOVA

Mise SOVA (Satellite Observation of waVes in the Atmosphere) je úspěšnou odpovědí na výzvu České republiky s názvem Ambiciózní projekt. Cílem tohoto programu a mise SOVA je posílit českou vědeckou excelenci a expertízu českých firem v oblasti realizace a vedení komplexních družicových misí.

Jsme hrdí na to že, můžeme učinit významný krok k přípravě českého satelitu v kategorii do 100 kilogramů. Naším plánem je vyslat SOVU do vesmíru v roce 2027.

Jakub Ševeček, projektový manažer mise

Družicová mise vyšší třídy

SOVA bude největší českou družicí od startu družice Magion 5 v roce 1996. Družice o hmotnosti přibližně 100 kg bude obíhat kolem Země na nízké oběžné dráze.

SOVA satellite in the orbit
©OHB Czechspace

Jaký je přínos mise SOVA?

Vědeckým cílem mise SOVA je studium procesů ve středních a vyšších vrstvách atmosféry (60 - 300 km), a to v globálním měřítku. Porozumění těmto procesům přinese zlepšení klimatických modelů a předpovědí extrémních jevů počasí, jako jsou silné deště nebo bouře, ovlivňující zemědělství, záplavy nebo eroze půdy. SOVA přispěje také ke zlepšení předpovědi turbulencí v letectví.

Sekundárním cílem  mise je lepší porozumění extrémnímu radiačnímu prostředí, které je klíčové pro budoucí pilotované mise na Měsíc a Mars.

Co bude SOVA měřit?

Globální klima ve vyšších vrstvách atmosféry je silně ovlivněno tzv. gravitačními vlnami. Tyto (vzdušné) vlny přenášejí značné množství energie ze spodních vrstev atmosféry do horních, kde se šíří na velké vzdálenosti a následně rozpadají, podobně jako například vlny v oceánu, ale v mnohem větším měřítku.

Vedle toho bude SOVA měřit radiační pole na své oběžné dráze.

 

Kdo stojí za projektem SOVA?

Misi SOVA vede společnost OHB Czechspace se sídlem v Brně.

Vědecký tým vede hlavní řešitel z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Tým je dále podporován německým střediskem pro letectví a kosmonautiku DLR a Výzkumným centrem v Jülichu v Německu.

Hlavní optický přístroj vyvíjí OHB Czechspace ve spolupráci s českou společností Meopta a OHB System.

Mise SOVA je financována na základě smlouvy Evropské kosmické agentury v rámci českého rámcového projektu pro třetí strany. Obsah
této stránky není oficiálním stanoviskem ESA nebo Ministerstva dopravy ČR.

Atmospheric Gravity Waves over the Indian Ocean. Image credit: J. Descloitres, MODIS, Rapid Response Team, NASA/GSFC
Atmosférické gravitační vlny nad Indickým oceánem. Image credit: J. Descloitres, MODIS, Rapid Response Team, NASA/GSFC

Soubory ke stažení


Logo mise

Tisková zpráva

Leták

Máte zájem o spolupráci?


Jakub Ševeček, projektový manažer mise SOVA

Kontaktovat