SOVA

Mise SOVA (Satellite Observation of waVes in the Atmosphere) je úspěšnou odpovědí na výzvu České republiky s názvem Ambiciózní projekt. Cílem tohoto programu a mise SOVA je posílit českou vědeckou excelenci a expertízu českých firem v oblasti realizace a vedení komplexních družicových misí.

Jsme hrdí na to že, můžeme učinit významný krok k přípravě českého satelitu v kategorii do 100 kilogramů. Naším plánem je vyslat SOVU do vesmíru v roce 2028.

Jakub Ševeček, projektový manažer mise

Družicová mise vyšší třídy

SOVA bude největší českou družicí s hmotností okolo 100 kg. Překoná svou velikostí družici Magion 5, která letěla do vesmíru v roce 1996.  SOVA bude obíhat na kolem Země na nízké oběžné dráze ve výšce asi 600 km nad Zemí.

©OHB Czechspace

Jaký je přínos mise SOVA?

Vědeckým cílem mise SOVA je studium procesů ve středních a vyšších vrstvách atmosféry (60 - 300 km), a to v globálním měřítku. Porozumění těmto procesům přinese zlepšení klimatických modelů a předpovědí extrémních jevů počasí, jako jsou silné deště nebo bouře, ovlivňující zemědělství, záplavy nebo eroze půdy. SOVA přispěje také ke zlepšení předpovědi turbulencí v letectví.

Sekundárním cílem  mise je lepší porozumění extrémnímu radiačnímu prostředí, které je klíčové pro budoucí pilotované mise na Měsíc a Mars.

Co bude SOVA měřit?

Globální klima ve vyšších vrstvách atmosféry je silně ovlivněno tzv. gravitačními vlnami. Tyto (vzdušné) vlny přenášejí značné množství energie ze spodních vrstev atmosféry do horních, kde se šíří na velké vzdálenosti a následně rozpadají, podobně jako například vlny v oceánu, ale v mnohem větším měřítku.

Vedle toho bude SOVA měřit radiační pole na své oběžné dráze.

 

SOVA team
Atmospheric Gravity Waves over the Indian Ocean. Image credit: J. Descloitres, MODIS, Rapid Response Team, NASA/GSFC
Atmosférické gravitační vlny nad Indickým oceánem. Image credit: J. Descloitres, MODIS, Rapid Response Team, NASA/GSFC

Kdo stojí za projektem SOVA?

Misi SOVA vede společnost OHB Czechspace se sídlem v Brně.

Vědecký tým vede hlavní řešitel z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Tým je dále podporován německým střediskem pro letectví a kosmonautiku DLR, Výzkumným centrem Jülich v Německu a Ústavem jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Hlavní optický přístroj vyvíjí OHB Czechspace ve spolupráci s českou společností Meopta a OHB System.

Mise SOVA je financována na základě smlouvy Evropské kosmické agentury v rámci českého rámcového projektu pro třetí strany. Obsah této stránky není oficiálním stanoviskem ESA nebo Ministerstva dopravy ČR.

Z důvodu ochrany vašeho soukromí je odkaz na službu streamování videa deaktivován. Aktivujte odkaz kliknutím. Po načtení videa přijímáte zásady ochrany osobních údajů služby streamování videa. Další informace o pokynech k ochraně dat služby streamování videa najdete zde: Google - Privacy & Terms

Z důvodu ochrany vašeho soukromí je odkaz na službu streamování videa deaktivován. Aktivujte odkaz kliknutím. Po načtení videa přijímáte zásady ochrany osobních údajů služby streamování videa. Další informace o pokynech k ochraně dat služby streamování videa najdete zde: Google - Privacy & Terms

Soubory ke stažení


SOVA v reportáži České televize

Článek v magazínu Panorama 21. století

Logo mise

Leták

Tisková zpráva

Máte zájem o spolupráci?


Jakub Ševeček, projektový manažer mise SOVA

Kontaktovat