Management

Vedení OHB Czechspace řídí činnost společnosti a zaručuje se za dosahování špičkových výsledků. Zároveň zajišťuje, že její práce odpovídá standardu kvality „made by OHB“.

"Náš úspěch je založen na týmu inženýrů se špičkovým know-how a vášní pro inovace. Poskytujeme invenční přístup ke konstrukčním problémům jakéhokoli druhu. Každý projekt, na kterém pracujeme, je jedinečný a inspirativní."

Ariane Wyen, jednatelka společnosti

Dipl.-Ing. Ariane Wyen, jednatelka společnosti

Ariane Wyen má titul v oboru leteckého inženýrství, který získala na Univerzitě ve Stuttgartu v Německu v roce 2012. Zúčastnila se také magisterského programu astronautiky na University of Kansas ve Spojených státech. Její diplomová práce získala ocenění od DGLR (Německá společnost pro letectví) a University of Stuttgart.

Ariane nastoupila do OHB System AG v Brémách v roce 2012, kde byla zodpovědná za vývoj a ověřování strukturálních subsystémů satelitních projektů Heinrich Hertz a SARah. V roce 2018 se Ariane zařadila mezi tři finalistky soutěže Engineer Powerwomen Award Germany. Ve stejném roce nastoupila do OHB Czechspace jako jednatelka.

Mgr. Pavel Dobeš, jednatel společnosti

Pavel Dobeš je absolventem oboru Evropská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.  V letech 2007 až 2010 pracoval pro diplomatické zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu (tzv. Pražský dům) na pozici zástupce ředitele. Z této pozice mimo jiné vyjednával zastoupení agentury Galileo (GNSS) v Praze a účastnil se propagace Prahy v průběhu českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009. V letech 2011-2012 byl ministrem dopravy ČR.

Na počátku roku 2019 byl Pavel Dobeš jmenován jednatelem společnosti OHB Czechspace.


Výpočetní analýzy

Oddělení strukturálních výpočtářů se u nás věnuje širokému spektru analýz od základních tuhostních výpočtů pro jednotlivé konstrukční díly až po velmi komplexní dynamické analýzy na úrovni kompletní struktury družice.

Daniel Rohel, Head of Engineering

Na úrovni evropské spolupráce se podílíme na vývoji nových technologií a přístupů, abychom mohli řešit aktuální konstrukční problémy rychle a efektivně.

Jako příklad můžeme uvést účast na studii pod záštitou ESA zabývající se problematikou sebedestrukčních mechanismů družice.  V tomto případě  šlo o tepelně senzitivní adheziva, která umožní rozpad zařízení při opětovném vstupu do atmosféry ve fázi konce jeho životnosti. Naši inženýři mimo jiné přišli na způsob, jak tento děj správně vyhodnotit a predikovat.


Konstrukce

Tým našich konstruktérů se pilně věnuje rozmanitým úlohám v oblasti CAD modelování včetně kompletní výrobní dokumentace pro všechny konstrukční díly kosmických plavidel od nejmenších šroubků až po sendvičové panely z kompozitních materiálů.

Není nám cizí ani práce s pokročilými technologiemi, jako je například 3D tisk nebo topologická optimalizace. Naši konstruktéři taktéž úzce spolupracují s oddělením nákupu materiálu a následnou výrobou.

V současné době se naše konstrukční oddělení zabývá finalizací designu a potřebné dokumentace pro vesmírnou misi Hera, kde jsme zodpovědní za celou konstrukci této průzkumné sondy. Jsme také zodpovědní za návrh a realizaci veškerého pozemního příslušenství určeného k manipulaci, přepravě a testování.


Realizace projektů

Výkonný tým zaštiťuje návrh projektů a jejich realizaci od fáze vyhodnocování proveditelnosti přes detailní technický návrh až po samotnou výrobu a testování. Projekty zahrnují řadu vývojových aktivit, které jsou nutnou součástí realizace vesmírných misí. V kontextu mechanických konstrukcí se realizační tým zabývá nejen vývojem a výrobou letových kusů, ale i modelů určených pouze pro testování a mechanických podpůrných zařízení pro integraci.

Ondřej Krepl, Head of Business Development and Technology Management
Peter Bednár, Head of Quality
Jakub Ševeček, Head of Project Management

Podpora

Staráme se o to, aby naši inženýři měli optimální podmínky pro práci – odpovídající technické vybavení, inspirativní pracovní prostředí, perfektně zorganizované služební cesty i prostor pro relaxaci a odpočinek.

Hledáme nové talenty mezi studenty a čerstvými absolventy, ale také zkušené inženýry z celé Evropy. Úspěšně budujeme mezinárodní tým, snažíme se vytvářet prostor pro osobní rozvoj i odborný růst každého jeho člena.

Spolupracujeme s univerzitami, odbornými i zájmovými platformami a v neposlední řadě se snažíme zvyšovat povědomí o tom, že se v České republice, a zejména v Brně, nachází špičkové firmy a odborníci z oblasti vesmírných technologií.

Finance and Administration Team
Lucie Cervera Siglerová, Head of Finance and Administration

Chcete se stát vesmírným průkopníkem?
 

Začněte svou kariéru v OHB Czechspace. U nás najdete otevřené pozice pro absolventy, zkušené profesionály i stážisty.

Volná místa

Chcete se stát součástí našeho týmu?