Konsorcium vedené OHB Czechspace úspěšně dokončilo druhý milník projektu NEP RocketRoll

©OHB Czechspace

V rámci projektu NEP (Nuclear Electric Propulsion) RocketRoll (pReliminary eurOpean reCKon on nuclEar elecTric pROpuLsion for space appLications) jsme úspěšně završili druhý milník, jehož hlavní náplní byla finalizace studie již existujících technologií a příprava bezpečnostních hledisek využití jaderného pohonu pro cestování ve vesmíru. Bezpečnostní hlediska se zabývala jak přípravou směrnic pro využití jádra ve vesmíru, tak i detailní analýzou rizik pro případ teoretického selhání a kontaminace Země.

Kromě toho se konsorcium vedené OHB Czechspace začalo zabývat detailním návrhem demonstrátoru jaderného elektrického pohonu, který bude škálovatelný pro využití k cestám na Mars a do hlubokého vesmíru.

V rámci dokončení druhého milníku jsme odprezentovali zástupcům Evropské kosmické agentury (ESA) předběžné návrhy reaktoru, chladícího systému a termoelastického konverzního systému pro přepravní loď na jaderný elektrický pohon. OHB Czechspace a OHB System započaly taktéž studii trhu a komerčního využití pro možnosti cest na velké vzdálenosti a dopravu nákladu na Měsíc či Mars.

Více o studii NEP RocketRoll čtěte zde.

Kontakt:

Lucie Kopecká
HR & Marketing Specialist
Tel: +420 777 999 584
E-Mail: pr@ohb-czech.cz